top of page
長方形の形

Member

2023

Professor

Masayuki Itagaki

Associate professor

Isao Shitanda

Assistant professor

Visiting professor

Postdoctoral Fellow

Noya Loew

Experiment Assistant

Ichiro Shimizu

2nd year master's

Soichiro Ikeda

Fumiaki Iwasaki

Kota Okuzumi

Kanta Onodera

Kento Kagaya

Yuma Sakaeda

Takeshi Samori

Chiaki Sawahara

Yuto Jibiki

Kazuma Sugaya

Shuntaro Takahashi

Moemo Chiba

Gou Horiuchi

Souta Muto

1st year master's

Yuri Okamoto
Shinji Kakuya
Takumi Kashiwa
Yuya Kwauchi
Sota Kimura
Ryo Kotsubo
Yumiko Saito
Takeru Sakai
Hibiki Takeda
Yudai Tanaka
Yuta Hiyama
Yuki Hiraoka
Moeka Yabe

4th year undergraduate

Mahiro Omori Nanaha Kanazawa

Keito Kariya
Yuta Kanda
Jin Kitamura
Kai Sakurai
Naoya Sugawara
Kaede Hayase
Yuto Fukutomi
Masato Fujii
Takuma Fujisawa

Ryuichi Fujiwara

Mina Tokiwa

Manami Nakahira

Kosuke Nishimura

bottom of page